Alergia – Imunológia: Peľová sezóna opäť naberá na obrátkach. Peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna opäť naberá na obrátkach. Peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom významných alergénov paliny, ambrózie a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval už len nízke, alergologicky nevýznamné denné koncentrácie. Výrazne však stúpli denné hladiny peľu paliny a pozvoľna pribúda peľ ambrózie. Rozbehla sa peľová sezóna paliny. Najvyššie denné koncentrácie peľu paliny zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Peľová sezóna ambrózie sa začala rozbiehať zatiaľ len v teplejších oblastiach Slovenska. Na ostatnom území dosiahla ambrózia len veľmi nízke denné koncentrácie. Palina a ambrózia budú najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény najbližších týždňov. Peľ burín ostal zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 33.týždňa.

Najsilnejším a najpočetnejším alergénom nasledujúceho týždňa bude palina a invázna ambrózia. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať v ovzduší už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší aj peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľová sezóna paliny sa naplno rozbehla na strednom, severnom a východnom Slovensku. Stúpajúce denné hladiny inváznej ambrózie až do alergologicky významných koncentrácií očakávame najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie spór húb (plesní) ostávajú vo veľmi vysokých hladinách, ale po búrkach môže dôjsť lokálne k ich masívnejšiemu nárastu. Denné koncentrácie spór Alternárie majú naďalej vysoké zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.