Ars litera: Aj o prsia sa treba preventívne starať. Robí to tak len jedna tretina slovenských žien! (24.1.2023 16:05)

Ars litera: Aj o prsia sa treba preventívne starať. Robí to tak len jedna tretina slovenských žien! (24.1.2023 16:05)

Prečo sa ženy stále vyhýbajú mamografickému vyšetreniu? Zaujímalo Beátu Repíkovú, ktorá si do štúdia pozvala lekárku Alenu Kállayovú z Národného onkologického inštitútu. Prečo sa mamografické vyšetrenie nenahradí inými diagnostickými postupmi, keď sú dnes aj iné zobrazovacie možnosti? Je pravda, že mamografia sa robí preto, lebo je lacnejšia ako ultrazvuk a spôsobuje vysokú radiačnú záťaž? A ako predísť rakovine prsníka? Odpovede ponúka ďalšia časť Vademeca.