Ars litera: Alexandra Kolenová – detská onkologička (19.1.2023 22:19)

Ars litera: Alexandra Kolenová – detská onkologička (19.1.2023 22:19)

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. je detská onkologička, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH. Na kliniku priniesla moderné postupy a nový prístup k pacientom a ich rodičom Nedávno si z rúk prezidentky SR prevzala Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva. Absolvovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR v odbore pediatrická onkológia a tiež národným koordinátorom pre liečbu detských akútnych leukémií na Slovensku. Aktívna je aj ako vysokoškolská učiteľka. Pôsobí ako predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. Rok pôsobila na klinike v americkom Denveri, žila tam s celou svojou rodinou, manželom a tromi dcérami. Pochádza z Oravskej Jasenice, má tri dcéry, rada chodí na dlhé prechádzky, behá a lyžuje.
Moderuje: Kata Martinková
Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.