Ars litera: Dominika Semaňáková – PR manažérka SOZA (21.1.2023 16:12)

Ars litera: Dominika Semaňáková – PR manažérka SOZA (21.1.2023 16:12)

Dominika Semaňáková pochádza z Vlkoviec na Spiši. Vyštudovala muzikológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a popri štúdiu absolvovala Erasmus na Univerzite vo Viedni a tiež študijný program v Kolégiu Antona Neuwritha. Po štúdiu pracovala ako odborná pracovníčka pre hudbu a spev v Národnom osvetovom centre a zároveň aj ako editorka dát pre medzinárodnú streamingovú platformu IDAGIO. Vďaka Fulbrightovmu štipendiu začala študovať v USA na Syracuse University odbor Audio Arts so zameraním na hudobný priemysel a štúdium ukončila stážou pre Nashville Symphony. Po svojom návrate sa zamestnala ako PR manažérka pre Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Jej veľkou vášňou je zborový spev – založila webový portál SATB.SK, ktorý sa venuje speváckym zborom a zároveň už niekoľko rokov aktívne trénuje svoje hlasivky v Speváckom zbore Lúčnica. Vo voľnom čase sa rada venuje hre na klavíri a tiež ľudovým tradíciám v rámci činnosti občianskeho združenia Stredný Spiš. Viac prináša podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. |
Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú sobotu po 16. hodine.