Ars litera: Hostky: Kata Martinková a Soňa Müllerová (31.12.2021 11:05)

Ars litera: Hostky: Kata Martinková a Soňa Müllerová (31.12.2021 11:05)

Silvestrovská Skúška sirén Tomáša Hudáka a Sama Trnku s hostkami Katou Martinkovou a Soňou Müllerovou.