Ars litera: Ivan Gábriš – učiteľ chémie na strednej škole C.S.Lewisa, ktorý popularizuje chémiu cez sociálne siete (12.2.2024 12:30)

Ars litera: Ivan Gábriš – učiteľ chémie na strednej škole C.S.Lewisa, ktorý popularizuje chémiu cez sociálne siete (12.2.2024 12:30)

Ivan Gábriš – učiteľ chémie na strednej škole C.S.Lewisa, ktorý popularizuje chémiu cez sociálne siete