Ars litera: Ľudmila Ivančíková – generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (12.1.2022 13:05)

Ars litera: Ľudmila Ivančíková – generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (12.1.2022 13:05)

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu