Ars litera: Ohňostroje humoru (31.12.2021 11:05)

Na čom sa dnes smejú mladí? Vedia sa poriadne zabaviť na tanečných zábavách? Pýtali sme sa mnohých mladých, aký humor a spôsob zábavy dnes vyhľadávajú. O humore sme sa rozprávali aj so známymi ososbnosťami. Lucie Vondráčková, Bibiána Ondrejková, Zuzana Tlučková, Ivo Ladižinský, Štefan Skrúcaný, Vladimír Krecula a iní.

Silvestrovské Na vlastné nohy pripravili Štefánia Turiová, Mária Babinská, Juraj Turis, Lukáš Skrúcaný, Dalibnor Uhlár, Martina Švirlochová, Marianna Ďuranová a Oliver Orth