Ars litera: Peter Hrabčák – meteorológ (21.1.2023 08:05)

Ars litera: Peter Hrabčák – meteorológ (21.1.2023 08:05)

Meteorológom sa Peter Hrabčák túžil stať od detstva. Jeho detský sen sa mu splnil a dnes pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Gánovciach, v tamojšom Aerologickom a radiačnom centre. Špecializuje sa na monitoring a výskum aerosólov v ovzduší a na skúmanie ozónovej vrstvy. Hovoriť s Katou Martinkovou bude aj obehu na dlhé trate, ktorý je mu blízky (dvakrát zabehol Košický maratón mieru), o vysokohorskej turistike, či o zbere liečivých rastlín, ktorým sa rád oddáva. |
Tolkšou Hosť sobotného Dobrého rána pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Reláciu vysielame každú sobotu po 8. hodine.