Ars litera: Postava M.R.Štefánika v literárnej a dramatickej tvorbe očami profesorky Dagmar Inštitorisovej. Glosa na týždeň Janky Bleyovej. (25.5.2023 17:30)

Ars litera: Postava M.R.Štefánika v literárnej a dramatickej tvorbe očami profesorky Dagmar Inštitorisovej. Glosa na týždeň Janky Bleyovej. (25.5.2023 17:30)

Správy. Téma dňa. Postava M.R.Štefánika v literárnej a dramatickej tvorbe očami profesorky Dagmar Inštitorisovej. Glosa na týždeň Janky Bleyovej.