Ars litera: Terchovská muzika je už 10 rokov zapísaná na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Reportáž z Terchovej. (17.3.2023 17:30)

Ars litera: Terchovská muzika je už 10 rokov zapísaná na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Reportáž z Terchovej. (17.3.2023 17:30)

Správy. Téma dňa. Terchovská muzika je už 10 rokov zapísaná na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Reportáž z Terchovej.