Bagniari radio: #84 – Ochorenie (PCOS) môže priniesť viac než si myslíme | Indiánky.cz

Bagniari radio: #84 – Ochorenie (PCOS) môže priniesť viac než si myslíme | Indiánky.cz

Dve mladé ženy sa rozhodli nemlčať a hovoriť otvorene o neplodnosti. Z nemožnosti urobili príležitosť a vytvorili neziskovú organizáciu Indiánky, ktorej cieľom je ženám pomáhať na ich ceste pri zistenej neplodnosti, získavaní odbornej pomoci, podanie opory a informácií, ktoré im môžu pomôcť. Jednoducho nebyť na to sama. Za touto organizáciou stoja dve ženy, ktorým bol diagnostikovaný syndróm polycystických ovárii a ktorý ich súčastne k tomuto projektu inšpiroval, Kája a Anička.
Viac sa o ich práci a neziskovke dozviete na indianky.cz alebo FB a IG účte @indiankycz.