České Budějovice – Český rozhlas: Dopolední host: Firmy s více než 25 pracovníky musí mít čtyři procenta zaměstnanců se zdravotním postižením

České Budějovice – Český rozhlas: Dopolední host: Firmy s více než 25 pracovníky musí mít čtyři procenta zaměstnanců se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením mají většinou stejné ambice a životní plány jako lidé bez znevýhodnění. Chtějí být společnosti užiteční, založit rodinu, věnovat se svým zájmům, pracovat. Povinností státu je vytvářet takové podmínky, aby mohly své cíle naplňovat jak osoby, které žijí s postižením od narození, tak ty, kterým se změnil zdravotní stav v průběhu života.