ČSOB Investice pro každého: #55: Představujeme vám Pavla Kopečka (ČSOB Investice pod pokličkou)

ČSOB Investice pro každého: #55: Představujeme vám Pavla Kopečka (ČSOB Investice pod pokličkou)

V tomto netradičním podcastu se moderátor Jan Šírek zaměří nikoliv na fond, či finanční trhy, ale přímo na správce jednoho z největších fondů spravovaných v České republice. Řeč bude s Pavlem Kopečkem nejen na téma správy fondu ČSOB Bohatství, ale také o jeho životní cestě až do ČSOB Asset Managementu. Přejeme vám příjemný poslech.

– Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
– Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
– Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
– Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
– Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
– Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.