Čt24: UK: Přetížené nemocnice

Nemocnice se blíží absolutnímu vyčerpání varovalo ministerstvo – mohlo by nastat do tří týdnů. V nemocnicích leží přes šest a půl tisíce lidí, víc než 1300 ve vážném stavu. Z nemocnic přitom hlásí, že na jednotkách intenzivní péče oproti podzimu přibývají mladší ročníky. Jaká je atmosféra v nemocnicích a jaký je výhled? Téma pro naše další hosty, primáře covidového oddělení nemocnice Sokolov
Martina Straku a hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu /SLK/.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000370223/