Do slova zaľúbení: Zuzana Szabóová

Zuzana Szabóová, čítala z viacerých kníh, jedna z nich sa volala Uspávanka pre obesenca, korú napísal Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Ďaľšiu číta Zuzka báseň Jazva od Jána Ondruša. Tretia knižka, ktorú Zuzka číta sa volá Spojenia a napísala ju Delphine de Vigan.