Do ucha: Veda pri víne: Oxidy niklu a kraby paládia

Podcast, ktorý pripravujeme v spolupráci s Ústavom výskumu progresívnychtechnológií MTF STU v Trnave. Do tretice sme pripravili ďalšiu debatu soštudentom MTF STU. Naposledy sme sa rozprávali o oxidoch paládia, taktentokrát budú oxidy niklu v podaní doktoranda Rada Bujdáka. A tak akonaposledy, bude aj niečo z bežného života výskumníka. Porozprávame sa ochovaní krabov.