Dominikáni: Kde je skutočný Boží chrám (Sviatok – Posviacka katedrálneho chrámu v B. Bystrici – br. Samuel OP)

Dominikáni: Kde je skutočný Boží chrám (Sviatok – Posviacka katedrálneho chrámu v B. Bystrici – br. Samuel OP)

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v B. Bystrici, sviatok.
Káže br. Samuel OP.

Rehoľa dominikánov na Slovensku


podcast@dominikani.sk