Dvojka: Blízká setkání: Herečka Andrea Růžičková Kerestešová: Herectví bylo u nás doma považované za povrchní profesi

Dvojka: Blízká setkání: Herečka Andrea Růžičková Kerestešová: Herectví bylo u nás doma považované za povrchní profesi

Je vystudovanou učitelkou, ale díky reklamě přešla na herectví. Přes domácí nesouhlas. „Volba herectví nebyla doma přijata několik let. Šla jsem proti zdi,“ popisuje svoje začátky. Kde se naučila tak dobře česky? Jak okolí reaguje na to, že není vystudovanou herečkou? Setkala se někdy s odmítnutím na práci? Má negativní zkušenosti s filmováním? Je trémistka? Kdy a jak začala s fotografií?