Dvojka: Káva o čtvrté: Diskusní pořad, dnes na téma: Mám to v genech!

Dvojka: Káva o čtvrté: Diskusní pořad, dnes na téma: Mám to v genech!

Host: MUDr. Antonín Šípek, Primář ambulantní části Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze. Dotazy posílejte na adresu: dvojka@rozhlas.cz. Moderuje Patricie Strouhalová.