Dvojka: Káva o čtvrté: Tajemství dlouhověkosti

Host: prof. MUDr. Eva Topinková, přednostka Geriatrické kliniky VFN v Praze. Moderuje Tereza Stýblová.