Dvojka: Moci bez nemoci: Neuropatické bolesti. Novinkou možností léčby je periferní nervová stimulace

Dvojka: Moci bez nemoci: Neuropatické bolesti. Novinkou možností léčby je periferní nervová stimulace

Neuropatické bolesti vznikají jako přímý důsledek léze nebo choroby postihující část nervového systému. Mohou se týkat hlavových nervů, nervů dolních i horních končetin atd. Novinkovou možností léčby je tzv. periferní nervová stimulace. Podstoupil ji i pan Jiří, který svůj příběh bude vyprávět. Pozvání přijal Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. – primář Centra léčení a výzkumu bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK s FN Motol.