DVTV: VIDEO: Extrémní sucha i časté povodně. Přežije česká krajina rok 2050? Odpovědi hledal Martin Veselovský s rektorem ČZU Petrem Skleničkou

DVTV: VIDEO: Extrémní sucha i časté povodně. Přežije česká krajina rok 2050? Odpovědi hledal Martin Veselovský s rektorem ČZU Petrem Skleničkou

Přežije česká krajina rok 2050? Odolá extrémnímu suchu i častým povodním? Na to se snaží odpovědět vědci z České zemědělské univerzity v Praze svým novým projektem Chytrá krajina. S podporou MONETA Money Bank hledají systémová řešení adaptace české krajiny na klimatickou změnu v experimentální lokalitě Amálie. „Musíme dát krajinu zpátky do pořádku. Pokud se chceme ubránit klimatické změně, musíme najít řešení,” říká rektor ČZU Petr Sklenička o moderních postupech, které se týkají především hospodaření s vodou.

Můžou nás takové projekty zachránit? #chytrakrajina #amalie #prilezitostprobudoucnost #udrzitelnost #sustainability #MonetaMoneyBank #esg #climatechange #enviroment #ekologie #povodne #sucho #udrzitelnost