EURACTIV Slovensko: Ako chrániť ľudí pred vysokými cenami energií?

EURACTIV Slovensko: Ako chrániť ľudí pred vysokými cenami energií?

Slovensko patrí už dnes medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom výdavkov domácností na energie a bývanie. Vysoké ceny situáciu ešte zhoršia. Bez efektívnej pomoci sa mnohé ocitnú výrazne pod hranicou chudoby. Ako domácnostiam efektívne pomôcť?

Podcast je záznamom diskusie s Michalom Hudecom (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), Petrou Vargovou Čakovskou (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov) a Dušanou Dokupilovou (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

V diskusii okrem iného zaznelo:

· Je plánovaná pomoc domácnostiam účinná? Ako a ktoré skupiny ľudí ohrozuje energetická chudoba?

· Je efektívne dotovanie spotreby, alebo sa zamerať na znižovanie spotreby, prípadne prechod na iné, lacnejšie a udržateľné zdroje energií? Čo hovoria príklady z iných krajín?

· Energetická kríza poukázala na potrebu reštrukturalizácie energetiky: podporu výroby tepla z nefosílnych zdrojov, decentralizáciu energetiky a využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov. Vieme na tieto výzvy správne zareagovať?