EURACTIV Slovensko: Tlak Únie na pomoc rómskym komunitám zobudil Slovensko

EURACTIV Slovensko: Tlak Únie na pomoc rómskym komunitám zobudil Slovensko

Spôsob čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách sa v novom programovom období zmení od podlahy. Pôjde do nich viac peňazí, do projektov, ktoré budú na seba nadväzovať a kooridnovať ich bude splnomocnenec vlády pre rómske komunity.