Everybody talks: 68.podcast: co vám přeji do nového roku?

Zhodnocení uplynulého roku a mé přání do toho nového. Děkuji za vaši přízeň.