Evropa Plus: O peripetiích, kterými musí projít Severní Makedonie, aby se stala součástí sjednocené Evropy

Evropa Plus: O peripetiích, kterými musí projít Severní Makedonie, aby se stala součástí sjednocené Evropy

Po Řecku má tentokrát vůči této zemi výhrady Bulharsko. Vadí mu některé kapitoly společné historie a jazyk v obou zemích. Moderuje Pavel Novák