Evropa Plus: Praha se má stát hlavním městem vesmírného programu Evropské unie

Evropa Plus: Praha se má stát hlavním městem vesmírného programu Evropské unie

Evropská unie se koncem dubna povznesla nad samotnou Zemi. Vytyčila si cíle, ke kterým chce směřovat její kosmický program. Nechystá žádné lety lidí na blízká vesmírná tělesa, ale soustředí se na využívání družicových sítí k pozorování Země, jejího podnebí a využívání přírodních zdrojů v programu Copernicus nebo na lepší navigaci a určování polohy na Zemi v projektech EGNOS a Galileo.