Ex libris: Byli viktoriáni jiní, než si představujeme? Steven Marcus se zaměřil na jejich sexuální život

Ex libris: Byli viktoriáni jiní, než si představujeme? Steven Marcus se zaměřil na jejich sexuální život

Viktoriánské období nás nepřestává fascinovat. Byla to doba přelomová a moderní. Naše mínění o této epoše se ale utváří hlavně na základě textů, které byly oficiální pro tehdejší éru. Jaké jsou však představy viktoriánů o sobě samých, jež jsou přítomny v knihách, které nikdy nepatřily k těm kanonickým? V románech a povídkách, které náležely k textům přísně zapovězeným?