Forbes Česko: Forbes BrandVoice #050 – Jakub Hollmann (CCS Premium Trust) a Michal Pomahač (CAG)

Forbes Česko: Forbes BrandVoice #050 – Jakub Hollmann (CCS Premium Trust) a Michal Pomahač (CAG)

Předávání rodinné firmy je v Česku stále častějším tématem s tím, jak stárne skupina podnikatelů, která začínala v devadesátých letech. O různých metodách, jak řešit podnikové nástupnictví, debatovali ve Forbes BrandVoice podcastu Jakub Hollmann a Michal Pomahač.

Jakub Hollmann je předsedou správní rady CCS Premium Trust a nedávno napsal knihu o svěřenských fondech, které představují stále populárnější formu, jak naložit s nástupnictvím. Michal Pomahač je zase zástupcem druhé generace v rodinné firmě, která provozuje výrobce dveří CAG a Pivovar Kytín.

Oba se shodli na tom, že při převodu firmy je klíčové zachovat její filozofii. „Když se předává firma, tak většinou její zakladatelé chtějí, aby byla následována jejich myšlenka. Aby to, proč tu firmu založili, a filozofie, kterou do ní vložili, byly předány na další generaci,“ prohlásil Hollmann.

Pomahač s tím souhlasil: „I po letech vidím, že zachování filozofie je věc, která mého tátu ve firmě stále drží. Když žijete s firmou tak dlouho, není jednoduché se od toho odpoutat a všechno předat.“

Jak správně předat rodinnou firmu další generaci? Hodí se na to svěřenské fondy? Jak přesně fungují a jak je nastavit?