Frontman.cz: Frontman Live: Hudba, Národní plán obnovy a jak to spolu souvisí? @FESTIWALL 2022

Frontman.cz: Frontman Live: Hudba, Národní plán obnovy a jak to spolu souvisí? @FESTIWALL 2022

V rámci Národního plánu obnovy je na kulturu vyčleněno 8 miliard korun, které přichází z Evropské unie. Jak se tato částka promítne do hudebního sektoru? Bude více klubů, zkušeben a koncertních sálů? Nebo se z peněz podpoří rozvoj nové tvorby? A kdo rozhoduje, kam peníze z NPO půjdou? O tom si budeme povídat s vedoucími pracovníky Oddělení Kulturních a kreativních odvětví Ministerstva kultury ČR Adamem Dvořákem a Pavlem Zinglem. Náplní nového oddělení kulturních a kreativních odvětví na Ministerstvu kultury, které vzniklo v březnu 2021, je systematická podpora rozvoje celého sektoru kulturních a kreativních odvětví (KKO) v ČR. Cílem tohoto oddělení je nastavit strukturovanou podporu pro další rozvoj KKO formou metodického vedení v rámci státní správy, koordinace strategického ukotvení KKO a předávání lokální praxe i zahraničních zkušeností. Oddělení bude prosazovat sjednocení přístupu jednotlivých aktérů k tomuto odvětví a také k definici KKO, dále bude zajišťovat pravidelné mapování celého sektoru a podporovat tvorbu strategií KKO na regionální i lokální úrovni. Součástí systematické finanční podpory je plánována také podpora rozvoje lidských zdrojů v oblasti KKO, podpora mikropodniků nebo jednotlivců živících se kulturou a kreativitou. Nyní oddělení KKO připravuje dotaci na kreativní vouchery, galerii kreativců nebo mapování KKO ve spolupráci s regiony a profesními asociacemi. Moderuje: Jakub Nový Kamera: Márty Novotný Střih: Ondřej Pečenka