Hovory: Do Hovorů přišel psycholog Tomáš Nagy, který pracuje s dětmi na okraji

Hovory: Do Hovorů přišel psycholog Tomáš Nagy, který pracuje s dětmi na okraji

společnosti. V raném věku opakovaně zažívaly násilí v rodině, rodiče na
drogách, sexuální zneužívání nebo život s psychicky nemocnými rodiči, kteří se
o ně nestarají. Celý život je proto provází trauma. Na to na všechno se bude
ptát Tatiana Čabáková.