Hradec Králové – Český rozhlas: Radioporadna – Je dobré majetek pojistit proti poškození, zničení nebo odcizení. Protože štěstí přeje připraveným

Hradec Králové – Český rozhlas: Radioporadna – Je dobré majetek pojistit proti poškození, zničení nebo odcizení. Protože štěstí přeje připraveným

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění. Všechna jsou upravena v Hlavě III zákona o pojistné smlouvě „Soukromé pojištění věci a jiného majetku“. Při těchto pojištěních poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.