Hypnóza s Martinom Lajpríkom: Sugescie úspechu – Silné mentalizácie pre tvoje podvedomie

Hypnóza s Martinom Lajpríkom: Sugescie úspechu – Silné mentalizácie pre tvoje podvedomie

Chceš špeciálne nahrávky pre členov a iné výhody? Pridaj sa ku komunite! Pozri:
? https://tranzformacia.sk/clenska-zona/, alebo:
? https://www.youtube.com/channel/UCM2xo-7Hmaa4R1X0mywpm7g/join

V nahrávke používam špeicifickú techniku konverzačnej hypnózy s cieľom poskytnúť vašej mysli nové impulzy na hľadanie a dosahovanie úspechu.

Nezáleží na tom, v akej oblasti chcete byť úspešní, ani čo pre vás úspech znamená. Sugescie majú tzv. umeleckú vágnosť, ktorá umožňuje vášmu podvedomiu doplniť želaný obsah, ktorý je relevantný pre vás.

V nahrávke používam binaurálny rytmus, ktorý mení frekvenciu v siedmej minúte. Frekvencie smerujú do alfa hladiny a podporujú kreativitu.

ČO SÚ TO MENTALIZÁCIE?
Je to pojem, ktorý som začal používať, aby som odlíšil moje techniky od afirmácií. Mnohým ľuďom môžu moje sugescie pripomínať afirmácie, no technika použitá v nahrávke nemá s afirmáciami nič spoločné.

V ČOM SA TVOJA NAHRÁVKA LÍŠI OD AFIRMÁCIÍ?
Afirmácie stavajú na jednoduchý hypnotický princíp – repetíciu. Ak niečo mozgu opakujete stále dokola, má tendenciu to prijať. To je v určitom kontexte pravda, no je to bohužiaľ veľmi zjednodušený pohľad na hypnózu.

Pokiaľ je sugescia zlá, alebo je voči nej podvedomá rezistencia, môžete ju opakovať koľko chcete a nebude to mať žiaden efekt.

MENTALIZÁCIE FUNGUJÚ INAK, AKO AFIRMÁCIE?
Áno, mentalizácie pracujú so sugesciami pokročilým spôsobom a preto je pre vašu vedomú myseľ ťažké uchopiť význam sugescií. Niekedy môžu vyvolávať zmätok, alebo sa v nich môže človek na moment stratiť. Toto je užitočný stav, pretože zaťiaľ, čo je vaša vedomá myseľ zmätená, vaša podvedomá myseľ hľadá užitočný význam vypočutého.

AKÝ EFEKT MAJÚ MENTALIZÁCIE?
Pri počúvaní mentalizácií nie je myseľ znudená neustálou repetíciou jednej sugescie. Podvedomá myseľ sa snaží uchopiť mentalizáciu a hľadá pre ňu vhodný zmysel. Toto vyvoláva transderivational search, vďaka ktorému dokážete objavovať nové riešenia, myšlienky a nové typy vlastného správania.

Efekt môže byť:
– vedomý – človek si uvedomuje, čo bude robiť inak
– nevedomý – človek začne robiť (myslieť, konať cítiť) inak, ale nie je si toho sám vedomý

AKO S TÝM SÚVISIA BINAURÁLNE RYTMY
Binaurálny rytmus má podpornú funkciu. Mozog má tendenciu zladiť svoje vlnenie s frekvenciou binaurálneho rytmu. V tejto nahrávke sa dostanete na 10Hz, čo sú alfa vlny. Alfa vlny sú charakteristické relaxáciou, kreativitou a vizualizáciou. Všetko veľmi prospešné pre hypnotický proces.

Viac o mne..

Newsletter, tréningy a terapia: https://tranzformacia.sk/

Instagram: https://www.instagram.com/lajprik/

Podcast: https://soundcloud.com/martinlajprik

Spotify: https://spoti.fi/35wC8Kj

Apple podcast: https://apple.co/300KgkN

Google podcast: http://bit.ly/2sTg4Mo

Ďakujem za sledovanie