Ikonický podcast: #20 Tak hovoril Abba…Jeremiáš

Nikto nevzdal Jeremiášovi väčší hold ako ten, ktorému pripravoval cestu. Ježiš Kristus v noci pred svojou smrťou uskutočnil najväčšie prisľúbenie proroka: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,“ a tým vtlačil pečať hodnovernosti celému Jeremiášovmu životu. Ikonu v kvalitnejšom rozlíšení nájdete tu: https://bit.ly/3DQY04H