Jak to bylo doopravdy: Každá nastupující totalita skauting zrušila a zakázala. Dokonce třikrát, vypočítává historik

Jak to bylo doopravdy: Každá nastupující totalita skauting zrušila a zakázala. Dokonce třikrát, vypočítává historik

Jednou z největších dětských a mládežnických organizací jsou skauti, největší z nich Junák má 75 tisíc členů. Principy výchovných metod, které má skauting už ve své podstatě, dnes obsahují i moderní výchovné koncepce. Přesto stačilo málo a skauting tady nebyl. Tvrdý útok, kdy byli zakázáni, zažili hned třikrát. Mezi členy najdete Antonína Benjamina Svojsíka, básníka Jiřího Wolkera nebo autora Rychlých šípů Jaroslava Foglara, který byl ve vedení skautů víc než 60 let.