Jak to vidí…: Cyril Höschl: My Evropané moc z očí číst neumíme. Roušky jsou v psychiatrické praxi velký problém

Jak to vidí…: Cyril Höschl: My Evropané moc z očí číst neumíme. Roušky jsou v psychiatrické praxi velký problém

Do Česka se vrátila povinnost plošného nošení roušek. Přestože existuje řada výjimek, mít zakrytá ústa i nos je velkou komplikací například v oblasti psychiatrie. Jak moc velkou bariérou mezi lékařem a pacientem roušky jsou?