Jak to vidí…: Host: Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

Co věděl o životě lidí se zrakovým postižením, ještě než s nimi začal pracovat? Mohou si i lidé se zrakovým handicapem přečíst knížku nebo sledovat v televizi film?