Jak to vidí…: Host: lingvistka Mirjam Friedová

Byla první ženou ve funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jakou nemocí z povolání trpí lingvisté? Souvisí jazyk se způsobem myšlení?