Kázne zboru CB Trnava: Blízke utrpenie a ešte bližší Kráľ (Nezaradené)

Kázne zboru CB Trnava: Blízke utrpenie a ešte bližší Kráľ (Nezaradené)

Žalmy 10
káže Miroslav Balala

Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme?
To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia.

Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu
a východisko z utrpenia.

Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.