Kázne zboru CB Trnava: Sme spoločenstvo (Kto sme? – vízia zboru CB Trnava)

Kázne zboru CB Trnava: Sme spoločenstvo (Kto sme? – vízia zboru CB Trnava)

List Hebrejom 10:24-25
káže Marek Tomašovič

Aké zámery má Boh s týmto mladým a malým zborom v tomto našom meste? Dnes začíname novú sériu kázní, ktorá sa volá „Kto sme?“ Nad otvoreným Božím slovom budeme spolu rozmýšľať nad tým, prečo a ku čomu Boh volá tento mladý a malý zborček. Našu víziu začíname tým, že „Sme spoločenstvo…“ Ale akým spoločenstvom chceme byť? Čím má byť charakteristické? To nás dnes bude učiť list Hebrejom.

Vízia zboru CB Trnava: Sme spoločenstvo omilostených hriešnikov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť napĺňala naše životy, vzťahy, a aj skrze nás celú Trnavu.