Krutiš: Marketingová strategie Důležité metriky (KPI) pro PPC #124

Běží vám PPC kampaně, a co na nich vyhodnocujete? Kromě těch základních KPI reportů, které už máme v jiném videu, mají PPC svá specifika. Přepis videa

Publikováno: 6. 11. 2017

Dejte o videu vědět

Facebook
Linkedin
Twitter

Podobná videa


Výkaz práce dodavatele služeb #121


Základní metriky (KPI) online marketingu #122


Marketingový plán #129

Všechna videa

Další videa označena tagy:
PPC(3), KPI(5)

Audio záznam
Přepis videa
Search, Display, Zboží (Nákupy)
Při reportování kampaní bychom se měli zaměřit na to, že oddělujeme výkony, které se týkají searchových kampaní, od displejových kampaní, případně ještě od kampaní na zboží, zbožové vyhledavače. To jsou tři témata, která je dobré odlišovat a separátně vyhodnocovat.
Brand vs nonbrand
Takže začínáme tím, že vidíme oddělená čísla těchto tří skupin. U searchovým kampaní nás ještě zajímá oddělení brandových kampaní od těch nebrandových. Proč? Protože brand má velmi dobrou výkonnost, má nízkou cenu za konverzi, nízkou cenu za proklik, velmi dobrý click through rate, a neměli bychom ho směšovat s ostatními produkty.
Non-brand tedy ostatní kampaně bychom měli rozdělit – dělit třeba podle kampaní, kategorií vašeho webu – možná ne, možná vás to zajímá obecně pro všechny v těch velkých číslech.
Remarketingové kampaně
To je první rozdělení. Pak vás ještě zajímá, jestli máte v search a v display máte remarketingové kampaně, které se chovají jinak – cílíte na lidi, kteří už na webu byli, které jste přivedli jiným způsobem, ať už placeným (třeba opět těmi PPC kanály) nebo neplaceným (SEO, referrals , a podobně). To je další skupina, kterou bychom měli vidět odděleně od ostatních čísel, aby se nám tam nemíchala.
Search kampaně
Primární rozdělení máme. Co nás tam zajímá? Kromě prokliku tady vidíme celkové náklady, které nás to stojí, a vyplývající cenu za proklik, celkové náklady na tu kampaň, zajímá nás obecně click through rate a pozice u searchových kampaní.
Display kampaně
U displayových kampaní vidíme ještě relativní CTR, které nám říká, jak moc dobře se některé bannery na těch pozicích vyskytují, a obecně nás zajímá podíl ztracené  zobrazení, kdy jsme byli a nebyli v kampaních. O tom zase video Potenciál PPC v105 .
Obraty
To jsou ty úplně nejzákladnější metriky, které bychom měli vidět. Kromě těch nákladů, ještě vidíme obraty, pokud jsme e-shop. Kolik jsme vygenerovali peněz. A z toho vyplývá PNO nebo ROAS, o kterých jsme se už taky bavili, které nás opět zajímají jak globálně, tak po kampaních.
Optimalizace PPC kampaní
První pohled je, že se díváme na celky, pro těch pár sloupečků, ale pak se snažíme s PPCčkařem na schůzkách dívat i do konkrétních kampaní a jejich výkonu,