Laboratoř: Divocí koně snižují schopnost horských rašelinišť uklízet emise

Laboratoř: Divocí koně snižují schopnost horských rašelinišť uklízet emise

Rašeliniště v australských horách mnohem hůře uchovávají uhlík, pokud po nich běhají divocí koně. I když rašeliniště pokrývají jen tři procenta zemského povrchu, je v nich uloženo kolem 30 procent světových zásob uhlíku, mnohem víc než v lesích.