Laboratoř: Opakované požáry některým lesům prospívají. Nesmí hořet ani málo, ani moc

Laboratoř: Opakované požáry některým lesům prospívají. Nesmí hořet ani málo, ani moc

Vědci zkoumali, jaká frekvence, míra a intenzita požárů je pro lesy vhodná, aby přírodě prospívala. Došli k tomu, že k přirozené obnově lesních ekosystémů přispívají požáry, které mají střední intenzitu a opakují se po několika letech.