Liberatura: Když číst znamená bloudit vlastními sny. Liberatura zkoumá nespolehlivé vyprávění Kazua Ishigura

Liberatura: Když číst znamená bloudit vlastními sny. Liberatura zkoumá nespolehlivé vyprávění Kazua Ishigura

Klavírní virtuos Ryder přijíždí do fiktivního města uprostřed Evropy, aby tu odehrál velkolepý koncert, na který se všichni obyvatelé těší. Pak si vzpomene, že dcera hotelového portýra je jeho partnerka. Šest set padesát stran románu Neutěšenci překládá tradiční románové vyprávění do jazyka snů. Jak se nobelistovi Ishigurovi daří posouvat romány na novou úroveň?