Liberatura: Knihy o hornictví. Román o ztraceném městě, příběhy hornických vdov a ponurá romantika vytěžené krajiny

Liberatura: Knihy o hornictví. Román o ztraceném městě, příběhy hornických vdov a ponurá romantika vytěžené krajiny

Šikmý kostel Karin Lednické, Hornické vdovy od Kamily Hladké i Vytěženej kraj Veroniky Bendové se nezávisle na sobě pustily do dlouho opomíjeného tématu hornictví, respektive toho, jak proměnilo krajinu. Jakou perspektivu si zvolily a co nového objevily?