Maják: 61. StarýUj

DDrobec sa zaokrúhľuje a nemyslíme tým tvar tela. Živióóó]