Martin Prodaj Podcast: MPP #61: Podnikanie na Slovensku vs. globálne podnikanie

Martin Prodaj Podcast: MPP #61: Podnikanie na Slovensku vs. globálne podnikanie

Je lepšie začať podnikať na Slovensku, alebo si je potrebné dávať veľké sny už od počiatku a zamerať sa na globálny trh?Aj v tejto oblasti má všetko svoje pre aj proti. Poďme sa zamyslieť nad niektorými výhodami a nevýhodami, ktoré nás napadnú pri zvažovaní nášho podnikateľského zamerania.