Martin Prodaj Podcast: MPP #65: SWOT analýza

SWOT analýza patrí medzi základné koncepty s ktorými sa pracuje v biznise, management, obchode. SWOT analýzu môžete dokonca použiť na diagnostiku vašich silných a slabých stránok. Rovnako ako aj príležitostí a ohrození, ktoré sa vám postavia do cesty. Skrátka, swotka má naozaj široké uplatnenie a každý šikovný manažér alebo majiteľ firmy by o nej mal vedieť, pokiaľ chce systematicky a strategicky rozvíjať svoj biznis.