Martin Prodaj Podcast: MPP #69: 3 zdroje problémov time managementu

Zvládnutie time managementu považujem za kľúčovú oblasť self managementu. Ak nemám pod kontrolou svoj čas, tak vlastne nemám pod kontrolou základ, ktorý nesie môj život. Za desiatky rokov, čo time management školím, som si pre seba definoval 3 základné oblasti, kde sa môžu nachádzať problémy s časom.